Az alapítvány anyagi, támogatási lehetőségei korlátozottak. Ezért az Alapítvány kuratóriuma a "Pályázati adatlap"-on szereplő jövedelmi adatokból és az Alapítvány munkatársainak személyes találkozáson alapuló tapasztalata alapján lehetőség szerint vizsgálja és mérlegeli a Pályázó rászorultságának mértékét. Természetesen a döntéséhez igyekszik a rendelkezésére álló összes tényt és körülményt figyelembe venni.

E fenti szempont értékelése alapján a kuratórium hozhat olyan döntést, hogy a Pályázót csak részben támogatja az alábbiak mértékében:

1. Részben támogatott pályázatok

 A Pályázó által igényelt támogatási összeg egy hányadát nyújtja az Alapítvány támogatásként (pl. a teljes összeg 50%-át).

 2. Meghatározott célban támogatott pályázatok

Amennyiben a Pályázó több tárgyi eszközre és/vagy több szolgáltatásra pályázott egy időben, a döntés alapján nem mindegyik eszközre és/vagy nem mindegyik szolgáltatásra kap támogatást (pl.: a Pályázó pályázott gyógytornára és a gyógytorna útiköltségére egyaránt, de csak a gyógytorna került bele a támogatásba).

3. Együttműködés keretében, a pályázó saját forrásainak bevonásával támogatott pályázatok

E támogatási forma azt jelenti, hogy a Pályázó a pályázatában megnevezett egy pályázati célt és ennek megvalósításához a teljes költséget kérte támogatásként. Azonban az Alapítvány a kuratórium döntése alapján csak részben (pl.: 50%-ban) támogatja a Pályázót azzal a feltétellel, hogy a Pályázónak a saját anyagi forrásainak a bevonásával kell az eredeti pályázati célt megvalósítania.

Az "Együttműködés keretében" megvalósuló pályázatok előnyei:
  • A család az Alapítvány személyi segítőjének közreműködésével átgondolja a megtakarítási lehetőségeit, ezzel aktívan bevonódik a pályázat megvalósításába.
  • A Pályázó a szükségleteire nem azonnal kap kész megoldást, a probléma tervszerűen, de később oldódik meg. Eközben a család, a Pályázó előre gondolkodva, segítséggel megtanul tervezni.
  • Kiderül, hogy a Pályázó a valódi szükségletére pályázott-e. Mert, ha a pályázat megvalósulásához rendelkezésre állnak a család/Pályázó anyagi forrásai és mégis visszautasítja a támogatást, akkor egyértelművé válik, hogy nem is annyira fontos a pályázati cél megvalósítása. 

E támogatási forma az alapítvány részéről egy ajánlat. Az Alapítvány személyi segítője személyesen megkeresi a Pályázót az ajánlattal és a Pályázó dönt, hogy elfogadja, vagy visszautasítja azt. Elfogadás esetén az Alapítvány „Megállapodás”-t köt a Pályázóval, majd az Alapítvány munkatársával együtt, közösen elkészítik a „Pályázati megvalósítási terv”-et. A terv tartalmazza a felek által legfontosabbnak tartott lépéseket, amelyek szükségesek a pályázat megvalósításához (pl.: időpontok rögzítése, anyagi források előteremtésének meghatározása, a megítélt támogatás rendelkezésre bocsátásának feltételei, a felek vállalt feladatai stb.)

[Vissza]