2017. szeptemberében az Alapítvány egy autizmus spektrumzavarral élők, támogatásra szoruló fiatal felnőttek számára Klubot szervezett és indított.

2020-tól az Alapítvány évente jelentős támogatást kap a Székesfehérvári MJV Önkormányzatától. Ezzel a támogatással sikerült a Klub nyitva tartását és az ellátottak számát növelni és megoldani az autizmussal élő fiatal felnőttek nappali ellátását. Az együttműködést a két szervezet hosszú távra tervezi. A 27/383-4-2022. sz. támogatási szerződés alapján az Alapítvány 5.992.000 Ft támogatásban részesült.

Ezek a fiatalok speciális környezeti-fejlesztési igényeik és az ellátó rendszer hiányosságai miatt családjaikban is elszigetelten élnek. Az ellátórendszer hiányosságaira és az érintettek valódi szükségleteire ad választ a Klub. Sok autizmussal élő felnőtt számára ez az egyetlen lehetőség, hogy szakszerű, ugyanakkor oldott, elfogadó és támogató közegben töltse el szabadidejét.

A klub a következőket biztosítja az igénybe vevők számára:
  • értelmes, tevékeny, örömteli együttlét hasonló sorsú fiatalokkal,
  • önellátási, kommunikációs és szociális készségeik szinten tartása, fejlesztése,
  • foglalkoztatásukkal saját és családjaik életminőségének javítása,
  • társadalmi integrációjuk elősegítése,
  • hosszabb távon a támogatott munkaerőpiacra történő felkészítésük.
A Klub – amellett, hogy kellemes szabadidős aktivitásokat (pl. tánc, társasjáték, babzsák fejlesztő program, kötetlen beszélgetés) és ismerkedési lehetőséget kínál – társas és kommunikációs tréningek, önellátási gyakorlatok színtere. A fiatalok a találkozásokkor szabadidős programokon, terápiás üléseken és önellátási feladatokban vesznek részt.

A Klub munkatársai a Székesfehérvári Arany János Iskolában dolgozó elkötelezett gyógypedagógusok és fejlesztő szakemberek, de időről időre önkéntesek is bekapcsolódnak az itt folyó munkába.

[Vissza]