Új épület szárnnyal bővült a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász által működtetett Szent Kristóf Ház Nappali Intézménye. A fogyatékkal élők birtokba vehették a Spányi Antal megyés püspök által, október 20-án felszentelt épületet. A rendezvényen megjelentek mindazok, akik munkájukkal, anyagi támogatásukkal, bátorításukkal segítették a bővítmény megszületését. Nagy Lajosné Krisztina helyi karitászigazgató megköszönte a Fehérvár Travel Alapítvány alapítójának, Ribi Péternek önzetlen támogatását, amely nélkül nem valósulhatott volna meg az épületet használók álma, hogy tágasabb közösségi terekben élhessék mindennapjaikat.
A püspök úr a választ kereste beszédében, hogy miért nem születtünk egyformának.  Azonban van egy egyházközség, amely nem kérdez, hanem cselekvéssel, tettekkel válaszol a kérdésre. Magyar László az intézmény vezetője megköszönte munkatársainak is, hogy szeretetteljes munkájukkal párosítják azt a szakmai színvonalat, amely a városban olyan vonzóvá teszi az intézmény által nyújtott szolgáltatást.
Az épületet élettel megtöltők munkája mögött sok jó ember összefogása áll, akik keresték és megtalálták egymást. A találkozásuk termőre fordult és gyümölcseit élvezhetik azok a rászorultak és családtagjaik, akik - a dolgozók elmondása szerint - naponta ajándékozzák meg őket szeretetükkel, jelenlétükkel. A ház használói vidám, de mély tartalmat hordozó műsorukkal tették még ünnepélyesebbé a ház megszentelését.
Isten áldása legyen a ház létrehozóin, a házon és használóin!
{AG}kristh{/AG}

[Vissza]