A 2014. év, igazi ajándék volt számunkra, hiszen jelentős változások történtek a Szent Kristóf Ház életében. A Fehérvár Travel Alapítvány támogatásával, régi álmunk válhatott valósággá, hiszen az Alapítvány által megvásárolt és átalakított Udvarhelyi utcai házban elindulhatott a támogatott lakhatás.
Az új szolgáltatás, 12 fogyatékkal élő számára teremtette meg a lehetőséget a viszonylag önálló élethez, a szükséges segítő támogatás biztosításával. Az eltelt egy év alatt sok minden történt, ami a fiatalok és a segítők számára is új és kihívásokkal teli mindennapokat jelentett. Nem volt könnyű, a különböző családokban nevelkedett fiatalok lakóközösségének építése, annak megértetése, hogy az önrendelkezéssel együtt járnak különböző feladatok, amit nekik kell elvégezni. Sok izgalom, nagy beszélgetések, de óriási ajándékok is jellemezték az elmúlt évet. A jövő építése, mindig igazi kihívás, tele izgalommal, hiszen ilyen típusú szolgáltatás csak nagyon kevés kezdett el működni az országban, nekünk kell vállalnunk az úttörő szerepet, és majd továbbadni a tapasztalatokat. Az eddig eltelt idő is bizonyította, hogy egy igazi személyre szóló, a tényleges szükségletekre reagáló szolgáltatásba kezdtünk, ahol a teljes embert próbáljuk segíteni, növelni önrendelkező képességét, esélyegyenlőségét a társadalomban. Segíti munkánkat a befogadó környezet is, hiszen az egyházközséghez tartozók, az utcabeliek, ismerősök, mind-mind fontos részei a mindennapoknak, nyitottságukkal, tenni akarásukkal.
2014 végére-2015 elejére, másik nagy álmunk is valóra válhatott, a Fehérvár Travel Alapítvány óriási támogatásával megvalósult nappali intézmény bővítésével, ami nyugodt, biztonságos, élhető feltételeket teremtett a sérült fiatalok számára. Az eddigi szűkösség után, nagy izgalommal vettük birtokba az új épületszárnyat, és kezdtük el belakni. Nagyon profán dolognak tűnik, de fontos volt, hogy új vizesblokkal gazdagodhattunk, és nem kellett már sorban állni a mosdó előtt a fiataloknak. Az új tankonyha is nagyobb teret ad a mindennapi háztartási gyakorlatok átadására, a biztonságos munkavégzésre. A munkatársak öltözőjére is nagyon nagy szükség volt, mivel eddig egy 4x2 méteres helység szolgált az irodai, tárolói, öltözői feladatok helyszínéül. Az új nagyméretű csoportszobák új távlatokat nyitottak meg előttünk, ami nemcsak azt jelentette, hogy ezentúl nem kell a folyosón tartani az egyik csoport foglalkozásait, hanem igazi befogadó térbe helyezhettük a speciális közösségi programjainkat, mint például a havi miséket, kulturális, népi játékainkat, közös énekléseinket, stb. A másik csoportszoba egy teljesen új szolgáltatáselemnek adhat teret, hiszen heti rendszerességgel elindulhatott a gyógytorna, egyéni és csoportos formában. Mindkettőre nagy szükség volt, főleg a kerekes-székes ellátottjaink támogatásához. Volt olyan ellátottunk, aki közel 10 éve nem kapott ilyen támogatást, fejlesztést, annak ellenére, hogy e-nélkül szép lassan állandó kerekesszékhez kötötté válik.
Az új, kibővült terek arra is lehetőséget teremtettek, hogy az egyéni és kiscsoportos fejlesztések nyugodtabb környezetben folyhassanak, sőt a pszichiátriai segítségnyújtásra is legyen megfelelő hely, ami egy kedves, nyugdíjas önkéntesünk segítségével valósulhat meg.
A ház külső terei, bejárati és hátsó teraszai különleges, még felfedezésre váró lehetőségeket hordoznak, csakúgy, mint a kert, udvar. Itt még rengeteg feladatunk van, hiszen az új épülethez új arculatot szeretnénk kialakítani, amit részben a munkatársakkal, a fiatal ellátottakkal, barátokkal, önkéntesekkel valósítanánk meg. Ez már szinte gyakorlat a Szent Kristóf Ház életében, hiszen az eddig eltelt időben is rengeteg közösségi társunk, barátunk ajánlotta fel munkáját, segítségét, amivel az itteni életet, életteret tudtuk szebbé tenni.
A Szent Kristóf Ház szellemiségéhez tartozik, hogy minden emberben a testvérünket látjuk, akivel ha találkozunk, ha közösen cselekszünk, ha együtt élünk, a Szerető Isten ajándékait tapasztalhatjuk meg, hiszen Ő mindenkiben ott Van, és mindenkiért Van. Társak nélkül nem lehetünk teljesek, ezért minden embernek közösségre van szüksége, ahol kiteljesedhet, ahol személyes akadályozottsága, fogyatékossága feloldódik, hiszen a közösség kiegészíti a hiányokat, feltétel nélkül elfogad, és szeret. Próbálunk erről a szeretetről befelé és kifelé egyaránt tanúságot tenni, a körülöttünk élő társadalmat is kovászosítani. Fontos számunkra a teremtett világ megőrzése is, ezért fenntartható módon gondozzuk a környezetünket (szelektíven gyűjtjük a szemetet, virágokat, bokrokat, fákat ültetünk, esővízzel locsolunk, a kerti hulladékot komposztáljuk), és persze gyönyörködünk a természet szépségében.
 
Köszönet a Fehérvár Travel Alapítványnak, hogy lehetővé tette a Szent Kristóf Ház fejlesztését, és ezzel a különleges képességű fiatalok életének könnyebbé, szebbé tételét. Köszönet minden Támogatónak, Munkatársnak, Családtagoknak, Önkéntesnek a szeretettel felajánlott munkáért!
 
Székesfehérvár, 2015.03.23.
 
                                                                                              Magyar László

[Vissza]